iMunis eDeska

územní samosprávný celek

Úřední deska – Stav k 4. 12. 2020 17:30:12

Nalezeno 18 záznamů.Poslední změna: 3.12.2020 12:06:44

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Záměr prodeje pozemků p. č. 2394/5 a 2408/5 v k. ú. Nový Rychnov 2020/087 Záměr obce - majetek NR 3.12.2020 17.12.2020 3.12.2020 dokument PDF (90 kB) Alternativní uložení
Záměr prodeje pozemků p. č. 336/24, 521/2, 565/19, 523 a 32/17 v k. ú. Sázava pod Křemešníkem 2020/086 Záměr obce - majetek NR 3.12.2020 17.12.2020 3.12.2020 dokument PDF (124 kB) Alternativní uložení
Návrh rozpočtu Základní školy Nový Rychnov, okres Pelhřimov na rok 2021 2020/085 Rozp. a hosp. obce ZŠ NR 30.11.2020 17.12.2020 30.11.2020 dokument PDF (46 kB) Alternativní uložení
Návrh rozpočtu Mateřské školy Nový Rychnov, okres Pelhřimov na rok 2021 2020/084 Rozp. a hosp. obce MŠ-NR 30.11.2020 17.12.2020 30.11.2020 neregistrovaný (XLSX) (13 kB) Alternativní uložení
Návrh rozpočtu městyse Nový Rychnov na rok 2021 2020/083 Rozp. a hosp. obce NR 30.11.2020 17.12.2020 30.11.2020 dokument PDF (108 kB) Alternativní uložení
Rozhodnutí o určení mírnějšího hygienického limitu pro ukazatel dimethachlor ESA - vodovod Čejkov KHSV/20315/2020/PE/H Dokumenty NR 14.10.2020 7.10.2023 14.10.2020 2 dokumenty
Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané pod č.j. 17110/2020- 33784/2020-MZE-16212 OOP MZe 3.8.2020 1.1.2023 3.8.2020 2 dokumenty
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového procesu Mikroregionu Třešťsko 2020/057 Oznámení MITR 24.7.2020 30.6.2021 23.7.2020 dokument PDF (66 kB) Alternativní uložení
Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR o opatřeních odchylných od lesního zákona (kůrovec) 17110/2020-MZE-16212 OOP MZe 5.4.2020 31.12.2022 5.4.2020 2 dokumenty
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k. ú. Řeženčice (10.03.2020-30.04.2021) 2020/009 Oznámení KÚ-PE 3.2.2020 30.4.2021 3.2.2020 dokument PDF (203 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků (Nový Rychnov - Pelhřimov) 2020/008 Veřejnoprávní smlouvy NR 30.1.2020 30.1.2022 30.1.2020 dokument PDF (398 kB) Alternativní uložení
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového procesu DSO Sompo 2020/004 Dokumenty DSO 15.1.2020 31.12.2023 15.1.2020 dokument PDF (65 kB) Alternativní uložení
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového procesu Městyse Nový Rychnov 2020/001 Dokumenty NR 3.1.2020 31.12.2020 3.1.2020 dokument PDF (76 kB) Alternativní uložení
Opatření veřejné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy - kůrovec (změna č. 2) 63920/2019-MZE-16212 OOP MZe 11.12.2019 31.12.2022 11.12.2019 3 dokumenty
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 (kůrovec) 41508/2019-MZE-16212 OOP MZe 3.9.2019 31.12.2022 3.9.2019 2 dokumenty
Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství o opatřeních odchylných od lesního zákona (kůrovec) 14LH7893/2019-16212 OOP MZe 14.4.2019 31.12.2022 14.4.2019 2 dokumenty
Výzva nedostatečně identifikovaným vlastníkům nemovitostí - Nový Rychnov UZSVM/CPE/1483/2019- Dokumenty UZSVM 25.3.2019 31.12.2023 25.3.2019 2 dokumenty
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Nový Rychnov RO-11/2019-304 Oznámení KÚ-PE 11.1.2019 31.12.2020 11.1.2019 dokument PDF (1 MB) Alternativní uložení

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.