Stav k 7. 2. 2023 0.19

Nalezeno 7 záznamů. Poslední změna: 23. 1. 2023 19:08:16
Název Značka Typ Původce Datum/Datum od Datum do Rozh. dat. Přílohy
Oznámení o zahájení řízení stavy "Nový Rychnov TS, kabel VN, NN - obnova" MPe/OV/81/2023 Oznámení EG.D 23.01.2023 07.02.2023 23.01.2023 dokument PDF
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového procesu Mikroregionu Třešťsko 2022/047 Oznámení MITR 27.12.2022 31.12.2023 27.12.2022 3 dokumenty
Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR, kterým se mění opatření obecné povahy vydané pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 MZE-59640/2022-16212 OOP MZe 03.11.2022 31.12.2023 03.11.2022 dokument PDF
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového procesu Městyse Nový Rychnov 2022/019 Dokumenty NR 30.06.2022 30.06.2023 30.06.2022 dokument PDF
Rozhodnutí o určení mírnějšího hygienického limitu pro ukazatel dimethachlor ESA - vodovod Čejkov KHSV/20315/2020/PE/H Dokumenty NR 14.10.2020 07.10.2023 14.10.2020 2 dokumenty
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového procesu DSO Sompo 2020/004 Dokumenty DSO 15.01.2020 31.12.2023 15.01.2020 dokument PDF
Výzva nedostatečně identifikovaným vlastníkům nemovitostí - Nový Rychnov UZSVM/CPE/1483/2019- Dokumenty UZSVM 25.03.2019 31.12.2023 25.03.2019 2 dokumenty