iMunis eDeska

územní samosprávný celek

Úřední deska – Stav k 17. 2. 2020 10:51:16

Nalezeno 21 záznamů.Poslední změna: 16.2.2020 13:16:05

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Nový Rychnov RO-11/2019-304 Oznámení KÚ-PE 11.1.2019 31.12.2020 11.1.2019 dokument PDF (1 MB)
Nový Rychnov - posílení vodního zdroje, Nový Rychnov, okres Pelhřimov 2019/020 Oznámení NR 24.5.2019 24.5.2020 24.5.2019 dokument PDF (0,8 MB)
Informace o přijatém rozpočtovém opatření č. 1 DSO SOMPO v rozpočtu na rok 2019 2019/061 Rozp. a hosp. obce DSO 6.11.2019 31.3.2020 6.11.2019 dokument PDF (94 kB)
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového procesu Městyse Nový Rychnov 2020/001 Dokumenty NR 3.1.2020 30.6.2020 3.1.2020 dokument PDF (133 kB)
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového procesu Městyse Nový Rychnov 2019/002 Oznámení NR 9.1.2019 30.6.2020 9.1.2019 dokument PDF (89 kB)
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového procesu Mikroregionu Třešťsko 2020/003 Oznámení MITR 14.1.2020 14.7.2020 14.1.2020 dokument PDF (66 kB)
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového procesu DSO Sompo 2020/004 Dokumenty DSO 15.1.2020 31.12.2023 15.1.2020 dokument PDF (65 kB)
Omezení ordinační doby MUDr. Kateřiny Maděryčové v ordinaci v Novém Rychnově - únor 2020 (dle rozpisu) 2020/007 Dokumenty MUKAMA 30.1.2020 28.2.2020 30.1.2020 dokument PDF (54 kB)
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků (Nový Rychnov - Pelhřimov) 2020/008 Veřejnoprávní smlouvy NR 30.1.2020 30.1.2022 30.1.2020 dokument PDF (398 kB)
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k. ú. Řeženčice (10.03.2020-30.04.2021) 2020/009 Oznámení KÚ-PE 3.2.2020 30.4.2021 3.2.2020 dokument PDF (203 kB)
Oznámení o doručení opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu nový Rychnov OV/824/2017-67 Územní řízení MěÚ výst 5.2.2020 23.3.2020 5.2.2020 dokument PDF (175 kB)
Záměr prodeje pozemku p. č. 32/13 v k. ú. Sázava pod Křemešníkem 2020/010 Záměr obce - majetek NR 7.2.2020 24.2.2020 7.2.2020 dokument PDF (101 kB)
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu nemovitostí (Nováček Jan a Hana, Milíčov 10) 108 EX 12149/15-821 Dražební vyhlášky EXÚ PLZ 11.2.2020 11.3.2020 11.2.2020 dokument PDF (210 kB)
Oznámení o konání 12. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov 2020/013 Konání Zastupitelstva ST.NR 14.2.2020 24.2.2020 14.2.2020 dokument PDF (89 kB)
Informace Finančního úřadu pro Kraj Vysočina k podávání přiznání k dani z příjmu za rok 2019 2020/11 Oznámení FÚ PE 10.2.2020 1.4.2020 10.2.2020 2 dokumenty
Aktualizace seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků - Nový Rychnov UZSVM/CPE/1483/2019- Dokumenty UZSVM 25.3.2019 25.3.2021 25.3.2019 2 dokumenty
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 (kůrovec) 41508/2019-MZE-16212 OOP MZe 3.9.2019 31.12.2022 3.9.2019 2 dokumenty
Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství o opatřeních odchylných od lesního zákona (kůrovec) 14LH7893/2019-16212 OOP MZe 14.4.2019 31.12.2022 14.4.2019 2 dokumenty
Závěrečný účet Mikroregionu Třešťsko za rok 2018 2019/027 Dokumenty MITR 19.6.2019 30.6.2020 19.6.2019 2 dokumenty
Informace o provádění geofyzikálních prací v katastru obce 2017/047 Oznámení G IMPULS 13.11.2017 13.11.2020 13.11.2017 2 dokumenty
Opatření veřejné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy - kůrovec (změna č. 2) 63920/2019-MZE-16212 OOP MZe 11.12.2019 31.12.2022 11.12.2019 3 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.