iMunis eDeska

územní samosprávný celek

Úřední deska – Detail

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR o opatřeních odchylných od lesního zákona (kůrovec)

Značka: 17110/2020-MZE-16212 Zveřejněno od: 5.4.2020 14:55:06 Zveřejnit do: 31.12.2022 14:55:06 Typ: Opatření obecné povahy Původce: Ministerstvo zemědělství Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: zveřejnění opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno od: 5.4.2020
Vyvěšeno do: 31.12.2022

Úřední deska – územní samosprávný celek

Vyvěšeno od: 5.4.2020
Má být vyvěšeno do: 31.12.2022

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 5.4.2020 14:55:06
Do: 31.12.2022 14:55:06

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.