iMunis eDeska

Nový Rychnov

Úřední deska – Detail

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 190/23 o výměře 25 m2 v katastrálním území Nový Rychnov

Značka: 2017/109 Zveřejněno od: 4.10.2017 14:22:48 Zveřejnit do: 20.10.2017 14:22:48 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Nový Rychnov Verze: 1 Stav: svěšený

Popis: Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitost

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 585 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Nový Rychnov

Vyvěšeno od: 4.10.2017
Vyvěšeno do: 20.10.2017

Úřední deska – Nový Rychnov

Vyvěšeno od: 4.10.2017
Má být vyvěšeno do: 20.10.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 4.10.2017 14:22:48
Do: 20.10.2017 14:22:48

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.