iMunis eDeska

Nový Rychnov

Úřední deska – Detail

Rozhodnutí o umístění stavby "přístřešek na p. č. 1426/3 a p.č.st.415 v k. ú. Nový Rychnov"

Značka: MUHC/1295/2017/Stav/ Zveřejněno od: 31.10.2017 13:17:58 Zveřejnit do: 16.11.2017 13:17:58 Typ: Územní řízení Původce: Městský úřad Horní Cerekev, odbor výstavby Verze: 1 Stav: svěšený

Popis: Rozhodnutí o umístění stavby doručované veřejnou vyhláškou

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 137 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Městský úřad Horní Cerekev, odbor výstavby

Vyvěšeno od: 31.10.2017
Vyvěšeno do: 16.11.2017

Úřední deska – Nový Rychnov

Vyvěšeno od: 31.10.2017
Má být vyvěšeno do: 16.11.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 31.10.2017 13:17:58
Do: 16.11.2017 13:17:58

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.