iMunis eDeska

územní samosprávný celek

Úřední deska – Detail

Informace o provádění geofyzikálních prací v katastru obce

Značka: 2017/047 Zveřejněno od: 13.11.2017 15:18:59 Zveřejnit do: 13.11.2020 15:18:59 Typ: Oznámení Původce: G IMPULS Praha spol. s r. o. Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: zveřejnění informací na žádost

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – G IMPULS Praha spol. s r. o.

Vyvěšeno od: 13.11.2017
Vyvěšeno do: 13.11.2020

Úřední deska – územní samosprávný celek

Vyvěšeno od: 13.11.2017
Má být vyvěšeno do: 13.11.2020

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 13.11.2017 15:18:59
Do: 13.11.2020 15:18:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.