iMunis eDeska

Nový Rychnov

Úřední deska – Detail

Záměr prodeje pozemků p. č. 2439, 2154/36, 2154/37 v k. ú. Nový Rychnov

Značka: 2017/104 Zveřejněno od: 1.2.2018 14:53:41 Zveřejnit do: 19.2.2018 14:53:41 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Nový Rychnov Verze: 1 Stav: svěšený

Popis: Zveřejnění záměru obce prodat majetek před projednáním v zastupitelstvu

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 283 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Nový Rychnov

Vyvěšeno od: 1.2.2018
Vyvěšeno do: 19.2.2018

Úřední deska – Nový Rychnov

Vyvěšeno od: 1.2.2018
Má být vyvěšeno do: 19.2.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 1.2.2018 14:53:41
Do: 19.2.2018 14:53:41

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.