iMunis eDeska

Nový Rychnov

Úřední deska – Detail

Záměr prodeje pozemku p. č. 2139/10 v k. ú. Nový Rychnov

Značka: 2017/143 Zveřejněno od: 1.2.2018 14:53:43 Zveřejnit do: 19.2.2018 14:53:43 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Nový Rychnov Verze: 1 Stav: svěšený

Popis: Zveřejnění záměru obce prodat majetek před projednáním v zastupitelstvu

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 273 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Nový Rychnov

Vyvěšeno od: 1.2.2018
Vyvěšeno do: 19.2.2018

Úřední deska – Nový Rychnov

Vyvěšeno od: 1.2.2018
Má být vyvěšeno do: 19.2.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 1.2.2018 14:53:43
Do: 19.2.2018 14:53:43

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.