iMunis eDeska

Nový Rychnov

Úřední deska – Detail

Záměr prodeje pozemků p. č. st. 70 a 517/17 v kastrálním území Čejkov

Značka: 2018/012 Zveřejněno od: 2.3.2018 8:59:02 Zveřejnit do: 20.3.2018 8:59:02 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Nový Rychnov Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 515 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Nový Rychnov

Vyvěšeno od: 2.3.2018
Vyvěšeno do: 20.3.2018

Úřední deska – Nový Rychnov

Vyvěšeno od: 2.3.2018
Má být vyvěšeno do: 20.3.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 2.3.2018 8:59:02
Do: 20.3.2018 8:59:02

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.