iMunis eDeska

Nový Rychnov

Úřední deska – Detail

Záměr prodeje pozemku p. č. 10/18 v k. ú. Nový Rychnov

Značka: 2018/025 Zveřejněno od: 5.4.2018 13:10:28 Zveřejnit do: 23.4.2018 13:10:28 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Nový Rychnov Verze: 1 Stav: svěšený

Popis: Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 10/18 v k. ú. Nový Rychnov

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 192 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Nový Rychnov

Vyvěšeno od: 5.4.2018
Vyvěšeno do: 23.4.2018

Úřední deska – Nový Rychnov

Vyvěšeno od: 5.4.2018
Má být vyvěšeno do: 23.4.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 5.4.2018 13:10:28
Do: 23.4.2018 13:10:28

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.