iMunis eDeska

územní samosprávný celek

Úřední deska – Detail

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 (kůrovec)

Značka: 41508/2019-MZE-16212 Zveřejněno od: 3.9.2019 13:58:22 Zveřejnit do: 31.12.2022 13:58:22 Typ: Opatření obecné povahy Původce: Ministerstvo zemědělství Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: Zveřejnění opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno od: 3.9.2019
Vyvěšeno do: 31.12.2022

Úřední deska – územní samosprávný celek

Vyvěšeno od: 3.9.2019
Má být vyvěšeno do: 31.12.2022

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 3.9.2019 13:58:22
Do: 31.12.2022 13:58:22

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.